Polish  
 
0
Koszyk jest pusty

TOTAL: 0.00 PLN

INTERNATIONAL STORE: 
 
SZKOŁA POLECAMY
STREFA KLIENTA
PRODUCENCI

REKLAMACJE

W celu złożenia reklamacji, na adres sklepu: INTRADA, ul. Sienkiewicza 10/12A/3, 25-333 Kielce, należy dostarczyć lub odesłać reklamowany produkt wraz z: opisem usterki, danymi reklamującego (adres, dane kontaktowe, np. email, telefon), dokumentami zakupu towaru w naszym sklepie.

Do złożonej reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

GWARANCJA

Sprzedający nie udziela gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

Udzielone gwarancje nie ograniczają praw Konsumentów dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

Gwarancji na produkty udzielają producenci lub wskazani przez nich dystrybutorzy. 

 

Gwarancje obejmują wady ukryte - fabryczne produktów, które uwidaczniają się w okresie gwarancyjnym.

  • Zakupione w naszej Firmie akcesoria objęte są okresem 12-o miesięcznej gwarancji. Podstawę gwarancji stanowi dowód zakupu (brak karty gwarancyjnej).

  • Zakupione w naszej Firmie instrumenty muzyczne objęte są 1 lub 2 latami gwarancji - w zależności od producenta. Podstawę gwarancji stanowi karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu.

Gwarancje nie obejmują: uszkodzeń mechanicznych, zmian konstrukcyjnych, uszkodzeń powodowanych przez czynniki zewnętrzne (termiczne, chemiczne, atmosferyczne), elementów podlegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji (np. poduszki), powłok galwanicznych, lakieru, produktów eksploatacyjnych podlegających wcześniejszej i okresowej wymianie, np. stroików (względy higieniczne i użytkowe), uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania i konserwacji. 

 

Gwarancje i ich zasady, udzielane Klientom (pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), mogą być kształtowane na podstawie negocjacji / odrębnych umów.
 

RĘKOJMIA

szczegóły

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowo Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów z nami.

Zachęcamy do zadawania wszelkich pytań na adres: info@intradamusic.pl
 

INSTRUKCJE


INSTRUKCJE - INSTRUMENTY
 
                                                          
Promocje

Newsletter
                                 
   
 

©    Oprogramowanie sklepu internetowego web-market.pl
                                  
Ta strona używa plików cookies. Zapoznaj się z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI »